Síť hypermarketů a jejich spádových oblastí tak již pokryla téměř celé Česko. Mezi spádovými oblastmi jednotlivých hypermarketů existují samozřejmě velké rozdíly, co se týká jejich populační velikosti.

Zatímco u pražských prodejen žije v dojezdové vzdálenosti 20 km v některých případech více než 1,3 miliónu obyvatel, u některých hypermarketů umístěných v malých městech je to méně než 40 tisíc obyvatel, v extrémních případech dokonce méně než 30 tisíc obyvatel. To je příklad Aše či Sušice.

V roce 2010 bylo nově otevřeno pouze deset nových hypermarketů, o čtyři méně než v roce předchozím. Nejvíc se činil řetězec Tesco se sedmi novými prodejnami. Markantní je především snaha po obsazení posledních „bílých míst“ v malých městech mezi 20 až 10 tisíci obyvateli, z deseti nových prodejen jich bylo sedm postaveno právě v těchto městech.

Hypermarketové řetězce jsou pro více než polovinu zákazníků hlavním nákupním místem pro tzv. velké nákupy. Nejčastěji byl v této souvislosti respondenty zmiňován řetězec Kaufland.

Celkem 27 % zákazníků připouští, že současná ekonomická situace má určitě vliv na jejich chování při nákupech potravin a dalšího rychloobrátkového zboží. Mezi zákazníky hypermarketových řetězců nejvíce toto tvrzení potvrzují zákazníci Kauflandu (33 %), nejméně pak zákazníci Intersparu (9 %).