„Partnerství by podpořilo energetickou bezpečnost a udělalo z Česka centrum evropských dodávek Westinghouse v 21. století,“ prohlásil velvyslanec. Jak řekl, vítá odhodlání ČEZ a české vlády, aby výběr dodavatele pro Temelín byl „spravedlivý, transparentní a věcný“.

V otázce jaderného výzkumu a vývoje už Eisen, jenž předal pověřovací listiny 28. ledna, kontaktoval řadu českých investorů. Slíbil, že z USA přijede do Prahy „silná“ delegace na dubnovou konferenci k jadernému odzbrojení, již pořádá ministerstvo zahraničí ČR.

S odvoláním na české zkušenosti z událostí 20. století a cestu k demokracii v roce 1989 Eisen řekl, že chce podpořit Prahu coby možné „globální intelektuální centrum, v němž se může setkávat nejlepší evropské a americké myšlení a také z celého světa“.

Velvyslanec nabídl pomoc velvyslanectví a USA úsilí české vlády vymýtit korupci - například výměnou zkušeností s americkými experty včetně způsobů, jak před korupcí ochránit veřejné zakázky.