Jednačtyřicetiletý Lízal a padesátiletý Řežábek zasednou v bankovní radě jako vrchní ředitelé. Dalšími členy jsou guvernér Miroslav Singer, viceguvernéři Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík a vrchní ředitelé Kamil Janáček a Eva Zamrazilová.

Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období a nikdo z nich nesmí funkci zastávat více než dvakrát.

"Rozhodl jsem se, že na členství v dozorčí radě ČEZ rezignuji během zákonné lhůty, a to v nejbližší možné době. K nejbližšímu možnému termínu ukončím také aktivní působení v Národní ekonomické radě vlády s tím, že na základě dohody s kolegy dokončím to, co jsem měl na starosti, a odevzdám výsledky své práce," sdělil v souvislosti se jmenováním Lízal.

Bankovní rada je nejvyšším řídícím orgánem ČNB a k jejím hlavním úkolům patří rozhodování o měnové politice a opatřeních v dohledu nad finančním trhem.