Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu ČR reaguje na situaci v roce 2008, kdy hospodářská krize dramaticky snížila hospodářský růst a tím i příjmy státního rozpočtu, uvedl mluvčí. Deficit rozpočtu v roce 2009 vzrostl z původně plánovaných 38,1 miliardy korun kvůli krizi a propadu příjmů státu až na 192,4 miliardy korun.

Prezident podepsal také plemenářský zákon. Hlavním cílem novely je zachovat vedení plemenné knihy starokladrubského koně. Další změny vyplývají z unijního práva, dodal Ochvat. Doposud měl právo vést plemennou knihu starokladrubského koně pouze státní podnik Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Ten ale vláda loni v květnu přeměnila na příspěvkovou organizaci kvůli možnosti čerpat dotace z Evropské unie. Novela tedy umožní vedení plemenné knihy nástupnickému subjektu.

Z trhu by měly zmizet nebezpečné hračky

Klaus svůj podpis připojil rovněž pod normu, která má zlepšit fungování finančního trhu i spolupráci mezi dohledovými orgány v rámci Evropské unie. Spořitelní a úvěrní družstva budou moci požádat o bankovní licenci, která by jim umožnila podnikat jako ostatním bankám. Budou ale muset změnit svou právní formu na akciovou společnost.

Prezident podepsal i novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, díky níž by měly z trhu zmizet nebezpečné hračky. Do českého práva zavádí evropskou směrnici, jejímž cílem je chránit děti před poškozením zdraví.

Prezident souhlasil také s vládní novelou daňového řádu, která napravuje technické nedostatky spojené s výběrem a správou daní. "Cílem této technické novely daňového řádu je napravení nedostatku zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi," uvedl Ochvat.

Prezident podepsal rovněž novelu zákona o odpadech. Sběrné dvory pro vraky automobilů díky ní nebudou muset být v každé větší obci. Podpisem Klaus stvrdil také zákon o krmivech, který slaďuje vnitrostátní právní úpravu v této oblasti s evropskými normami. Nově také upravuje některé pojmy.