„Zatímco dříve bylo zřejmé, že využití virtuálních kanceláří není zcela obvyklé, dnes jsou chápány jako standardní prvek podnikání,“ vysvětluje Babůrková.

V České republice je nejvíce virtuálních kanceláří soustředěno v  Praze, ale výjimkou již nejsou ani velká krajská města, jako je Ostrava či Brno. Fenomén virtuálních kanceláří používají velmi často podnikatelé nabízející konzultantské služby nebo prodávající své know-how.

Virtuální kancelář je alternativou klasické stálé kanceláře. Firma a její klienti ji mohou využít, kdy potřebují. Společnosti poskytující virtuální kanceláře nabízí zpravidla registrační sídlo nebo využití korespondenční adresy. Běžné je i využití administrativního zázemí a služeb s tím spojených.

„Ceny virtuálních kanceláří v krajských městech začínají na stokorunových částkách. Centrum hlavního města je o něco dražší, ale přesto je to pouze zlomek toho, co by podnikatelé dali za standardní kancelář,“ připomíná Babůrková s tím, že i mezi podnikateli nabízejícími tyto služby panuje ostrá konkurence.

Počet uživatelů virtuálních kanceláří v Česku v roce 2010
Praha
14 627
Brno1955
Ostrava
2315
ostatní
624
celkem
19 521
Zdroj: SMART Office