Ztráta ČNB z předchozích let ke konci loňského roku klesla díky ziskovému hospodaření centrální banky v roce 2009. Snížila se na 152,1 miliardy korun, zatímco o rok dříve ještě činila 170,6 miliardy korun. Banka totiž celý zisk z předloňského roku využila na snížení neuhrazené ztráty z předchozích období.

"Hospodářský výsledek za rok 2010 je předběžný, a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2010," sdělila k údajům ČNB.

Úkolem ČNB jako ústřední banky České republiky se sídlem v Praze je vedle měnové politiky a vydávání peněz rovněž regulace finančního trhu. Banka vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Post guvernéra zastává od loňského roku Miroslav Singer.

Hospodaření České národní banky
rok
zisk/ztráta (v miliardách korun)
2010
-9,7
2009
18,5
2008
29,1
2007
-37,5
Zdroj: ČNB