Dioxinový skandál postihl hlavně spolkové země Dolní Sasko, kde muselo až do odvolání přerušit prodej vajec a masa více než 1000 drůbežích a prasečích farem používajících závadné krmivo, a Severní Porýní-Vestfálsko. Tam bylo na příkaz veterináře zlikvidováno na 8000 slepic živených tímto krmivem.

Kontaminované krmivo pochází ze severoněmecké firmy Harles & Jentzsch. Její mluvčí úternímu vydání deníku Westfalen-Blatt potvrdil, že při výrobě došlo k záměně příměsi mastných kyselin určené k výkrmu hospodářských zvířat za kyseliny pro technické účely. Firma prý vyprodukovala 527 tun nevhodného krmiva.

Dioxin je vysoce toxická látka, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hnojiv a nedokonalém spalování komunálního odpadu. Může způsobit rakovinu nebo vyvolat potrat, konzumace malého množství ale nepředstavuje podle německých úřadů akutní riziko.

Jak pro Novinky uvedla Petra Hoferková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, zatím nejsou žádné zprávy, že by nějaká zásilka kontaminovaných vajec mířila na český trh.

"O tom, že by se nebezpečné potraviny mohly dostat i do Česka, zatím žádné informace nemáme," potvrdil Novinkám mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben s tím, že k těmto účelům slouží Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).