Zároveň třicet procent dotázaných uvedlo, že majetek jejich domácnosti (nemovitosti, auto, úspory, cenné předměty) přesahuje částku dvou miliónů. Sedm procent respondentů uvádí výši majetku v hodnotě nad pět miliónů korun

Agentura upozornila, že lidé mají tendence hodnotu svého majetku podceňovat, neboť si často neuvědomují, co všechno do jeho výčtu patří. Například vlastníci bytů či nemovitostí zejména ve větších městech do kategorie "milionářů" spadají téměř automaticky.

 Odhad současného majetku (v procentech)
 červenec1993duben 2008
říjen 2010
do 99 999 Kč
12
6
7
100 000-299 999 Kč
247
9
300-499 999 Kč
24
10
8
500 000-999 999 Kč
21
20
14
1 000 000-1 999 999 Kč
13
30
32
2 000 000-4 999 999 Kč
6
27
23
 5 000 000 a více Kč
 0 0 7
 Zdroj: STEM

"Bez ohledu na to, do jaké míry jsou data mírně podhodnocena, je vidět, že dlouhodobá časová řada jasně ukazuje nominální růst majetku domácností za posledních více než 15 let, což je nepochybně spojeno především s růstem cen nemovitostí, ve kterých lidé bydlí," konstatoval průzkum.

Hraniční dva milióny

Kritérium, kdy už lidé považují domácnost za bohatou, zkoumal STEM podle několika  dotazů na dobré finanční zajištění. Rodinu s majetkem jeden až dva milióny korun považuje za dobře zajištěnou 51 procent lidí, rodinu s majetkem mezi dvěma a pěti milióny už 76 procent.

"Budeme-li brát jako měřítko 'bohatství' skutečnost, že alespoň ve dvou ze tří otázek dali respondenti kladnou odpověď, pak podle tohoto kritéria lze výraznou většinu domácností s celkovým majetkem nad dva milióny Kč (zhruba tři čtvrtiny) označit za bohaté," uvádí průzkum. Domácnosti s majetkem od jednoho do dvou miliónů jsou podle průzkumu na pomezí průměru a dobrého majetkového zajištění.

Řekl(a) byste, že vaše domácnost je dobře finančně zajištěna? (v%)
majetekurčitě anospíše anospíše neurčitě ne
do 100 tisíc1173646
100-300 tisíc0264727
300-500 tisíc1304821
500-999 tisíc4314421
1-2 milióny348409
2-5 miliónů1066204
nad 5 miliónů2353186