V sérii čtyř žalob, které Agrofert podal na PKN Orlen kvůli privatizaci společnosti Unipetrol, uspěl u rozhodců pouze v jednom případě.

"Společnost Agrofert v současné době tento překvapivý rozhodčí nález analyzuje a zvažuje v dané věci další kroky s tím, že nevylučuje ani podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu," komentoval výsledek čtvrté arbitráže právní zástupce Agrofertu Radek Pokorný. Dodal, že v poslední arbitrážní žalobě se Agrofert domáhal zaplacení celkové škody, která mu měla vzniknout zejména nekalou soutěží a úmyslným porušením smluv ze strany PKN Orlen.

Předmětem vleklého sporu jsou smlouvy, podle nichž měl Agrofert získat část petrochemického holdingu Unipetrol. Babišův holding se domáhá náhrady za škodu a za to, že slíbené firmy Unipetrolu nemohl užívat.

Rozhodčí soud v Praze už dříve dvě z celkem čtyř podaných arbitrážních žalob proti Orlenu zamítl. Loni rozhodci přikázali PKN Orlen zaplatit Agrofertu smluvní pokutu, úroky z prodlení a náklady řízení v celkové výši přes 100 miliónů eur (asi 2,45 miliardy korun).