Stát chce s pomocí zákona o obnovitelných zdrojích splnit podmínky využívání těchto zdrojů, ke kterým se zavázal v rámci Evropské unie. Stanovuje roční hodnoty instalovaných výkonů pro jednotlivé druhy zdrojů, čímž chce přispět k jejich optimálnímu složení. V případě, že limity budou překročeny, zdroje nezískají finanční podporu státu. Výrazně tím budou omezeny například solární elektrárny.

Podnikatelé v oboru se proti návrhu bouří. Podle nich není možné, aby jeden druh výroby energie byl omezen. Ministerstvo průmyslu ale tvrdí opak, že není možné, aby jeden druh výroby energie získával věší podporu než jiný. Podle některých je výroba této energie kvůli podporám velmi drahá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu namítá, že cílem návrhu je rovnoměrný rozvoj všech druhů obnovitelných zdrojů a srovnání podmínek jejich podpory. Stát má podle Vlčka pomocí NAP zabránit tomu, aby jeden druh OZE dostával neadekvátně vysokou podporu neodpovídající jeho významu. "Návrh Národního akčního plánu pro výrobu energie z OZE má za cíl rozvoj tohoto odvětví. Obavy o likvidace tohoto oboru jsou tedy naprosto neopodstatněné," dodal Vlček.