Loňskou bilanci PZI podle MPO negativně ovlivnily vysoké splátky půjček, které české pobočky poslaly svým zahraničním mateřským podnikům.

"Na celkovém toku PZI se podepsal rozdílný vývoj v první a druhé polovině roku. Zatímco první pololetí se neslo ve znamení obvyklé investiční aktivity, druhá polovina roku dílčí dobré výsledky podstatně zhoršila," uvedlo MPO. Do základního kapitálu bylo loni v Česku investováno 25,8 miliardy korun, zatímco v roce 2008 to bylo 19,7 miliardy Kč, a reinvestovaný zisk firem se zahraničními vlastníky dosáhl 75,5 miliardy Kč. V roce 2008 činil 41,2 miliardy Kč.

Naopak z Česka byl vyplacen ostatní kapitál v částce 49,4 miliardy Kč, což výrazně snížilo bilanci PZI. Tuzemské firmy totiž loni svým zahraničním vlastníkům poslaly vysoké splátky půjček. "Tento odliv finančních prostředků se ve statistikách PZI podepsal významnou měrou, protože jinak docházelo k vyšším investicím do základního kapitálu i vyšším reinvesticím zisků," upozornilo MPO.

Nejvíce loni v Česku investovaly rakouské společnosti (25,2 miliardy Kč), o necelé dvě miliardy Kč méně pak proinvestovali Belgičané, kteří podle MPO v ČR významně reinvestovali své zisky. Třetí hlavní investorskou zemí byly Spojené státy. Investice amerických firem v Česku loni dosáhly 14,2 miliardy Kč, což je nejvyšší hodnota od roku 2000. Nejvíce investic do základního kapitálu pak v ČR loni provedly firmy z USA (11,8 miliardy Kč), za kterými následovali rakouští investoři (10,5 miliardy Kč.).