"Podporujeme myšlenku, aby se domy nestavěly v záplavových oblastech," řekl ministr Rostislav Vondruška. Reagoval tak na výzvu prezidenta Václava Klause, který tvrdí, že lidem, které voda zasáhla opakovaně, by neměl stát pomáhat.

Na první rychlou pomoc stát vyhradil 300 miliónů korun.

Ministerstvo uvedlo, že o příspěvky bude možné žádat u starostů obcí, kteří mohou vyplnit dané formuláře od pátku a to na internetových stránkách úřadu.

Úřad také lidem nabízí nízkoúročené úvěry ze Státního fondu na podporu bydlení. Tímto způsobem je možné získat až 850 tisíc korun.