"V jedné provozovně právnické osoby bylo zjištěno porušení zákona, kdy prodávající neumožnil převážení deklarované hmotnosti zakoupeného propan-butanu, neboť v době kontroly bylo v provozovně pouze měřidlo s neplatným úředním ověřením," uvedl Vozáb.

V šesti provozovnách prodávající řádně neinformovali o ceně nabízených servisních prací a jedna provozovna nebyla označena obchodním jménem, provozní dobou, jménem odpovědné osoby a identifikačním číslem.

"Z výsledků kontrolní akce vyplývá, že i nadále dochází k porušování obecně závazných právních předpisů. Výsledky jasně odůvodňují další provedení takto zaměřených kontrolních akcí," dodala ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová.