Jak uvedl zpravodaj k zákonu Jiří Krátký (ČSSD), nižší než plánovaný objem biosložky je výsledkem kompromisu mezi státem a petrolejářskými firmami. Těm se podle něj původně navrhovaný podíl biosložky nelíbil.

Vyšší podíl biopaliv se měl původně přimíchávat od 1. dubna, to už by se ale nestihlo, proto poslanci posunuli účinnost na začátek června. Nepřijali návrh občanského demokrata Jaroslava Plachého, který navrhoval posunout přimíchávání až o rok. Pokud prodejce dodá na trh více biosložky než mu ukládá zákon, bude moci toto překročení převést do následujícího roku.

Novelu se všemi změnami podpořilo 129 poslanců ze všech sněmovních stran. Návrh nyní dostane k posouzení Senát.

Zvýšením podílu biosložky v motorových palivech se Česko podle ministerstva životního prostředí chce přiblížit indikativnímu cíli, ke kterému se zavázalo. Má zajistit, aby bylo v roce 2010 uvedeno na trh minimální množství biopaliv ve výši 5,75 procenta z celkového množství pohonných hmot pro dopravní účely.

Biopaliva se v Česku přimíchávají do motorové nafty od září 2007 a do benzínu od začátku loňského roku. Od navržené změny stát očekává snížení celkových emisí skleníkových plynů a příspěvek k energetické bezpečnosti.