I přes příznivý výsledek ze závěru roku je nutné dodat, že tamní hrubý domácí produkt za celý rok klesl o rovných pět procent. Japonsko bylo krizí značně zasaženo, tamní vláda musela uvolnit značné částky peněz na povzbuzení celého hospodářství.

Přestože Japonsko zůstává druhou nejsilnější ekonomikou světa, na paty mu začíná šlapat Čína. Podle odborníků Čína roste natolik rychle (například od října do prosince 2009 meziročně o 8,7 procenta), že Japonsko zřejmě brzy odsune na třetí příčku.