"Uvedený postup zadavatelů mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Nelze totiž vyloučit, že v případě zákonného postupu, by zadavatelé obdrželi nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mohli zajistit výhodnější podmínky plnění, než vybraný uchazeč, s nímž byla podepsána smlouva," uvedl úřad na svých stránkách.

Tři zakázky získala BNV Consulting, která pro Prahu mimo jiné zpracovala audit pro pražský dopravní podnik a spolupracovala na projektu Opencard.

Pokutu kromě magistrátu dostaly také Technická správa komunikací a Centrum sociálních služeb. Všichni se proti pokutě odvolali.