Například aktivisté z Greenpeace tvrdí, že hnědouhelná elektrárna Prunéřov je 18. největším zdrojem emisí CO2 v Evropě. Majitel elektrárny, tedy enrgetický kolos ČEZ, chce Prunéřov rozšířit. Její životnost by se tak prodloužila o 25 let.

Letecký pohled na tepelnou elektrárnu Prunéřov

Letecký pohled na tepelnou elektrárnu Prunéřov

FOTO: Jiří Berger, ČTK

Nový proces o posuzování vlivů nezačne

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková Novinkám potvrdila, že úřad obdržel dopis od Mikronésie.

"Tento týden budeme odpovídat. V dopise uvedeme, že standardní proces o posuzování vlivu na životní prostředí u rozšíření elektrárny Prunéřov je téměř u konce. Naše stanovisko vydáme koncem ledna. Mikronésii však napíšeme, že pokud do té doby zašle nějaké připomínky, v rozhodnutí je zohledníme," uvedla mluvčí.

Právě změny klimatu jsou tématem Kodaňského summitu, který probíhá tento týden. Jedná se tam zejména o smlouvě, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů, jehož platnost vyprší v roce 2012.

Elektrárny Prunéřov:
Prunéřovské elektrárny jsou největším uhelným výrobcem elektřiny v Česku. Jde o dva objekty, které se nacházejí poblíž Chomutova. Část Prunéřov I byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968 a tvoří ji šest 110MW bloků. Čtyři bloky byly upraveny dva později zcela odstaveny. Prunéřov II byl zprovozněn v letech 1981 až 1982 a tvoří jej pět 210MW bloků.
Zdroj: ČEZ