ČOI v Praze podle Vozába provedla deset kontrol taxislužeb a nedostatky zjistila ve čtyřech případech. Dvě taxislužby podle zjištění ČOI neposkytovaly služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, nesprávně účtovaly a nevydaly doklad o poskytnutí služby.

"U dvou kontrolovaných osob bylo zjištěno porušení zákona ve smyslu neseznámení spotřebitele s cenou. Ve dvou případech bude nutné správnost účtování ověřit kontrolní jízdou a prokázat porušení zákona," uvedl Vozáb, podle kterého ČOI s nepoctivými taxikáři zahájí správní řízení.