Dovozní ceny v červenci klesaly již čtvrtý měsíc; v předchozím měsíci spadly o 3,3 procenta. Největší vliv na celkový vývoj měl pokles cen minerálních paliv, z významnějších skupin klesly také ceny polotovarů a chemikálií. Výrazněji rostly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků.

U cen vývozu hrálo roli především zvýšení cen průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků. Naopak významnější pokles zaznamenaly ceny ostatních surovin, minerálních paliv a potravin.

Směnné relace, tedy poměr mezi změnami cen vývozu k cenám dovozu, dosáhly meziměsíčně hodnoty 100,1 procenta, meziročně 105,1 procenta.