Například Exekutorský úřad Přerov vykonal v prvním pololetí roku více než 16 800 exekucí. Za stejné období loni přitom tamní exekutoři provedli 10 500 exekucí. Za celý rok 2009 úřad očekává, že uskuteční přes 32 000 exekucí.

Podle zkušeností s trváním exekučního procesu je nárůst exekucí krizí ovlivněn pouze okrajově, míní přerovský soudní exekutor Tomáš Vrána. Exekutoři totiž často provádějí výkon rozhodnutí soudu až rok poté, co dlužník přestal splácet.

V Praze a Brně bude bezplatná poradna

Exekutorská komora kvůli nárůstu exekucí otevře od září bezplatné poradny v Praze a v Brně, které budou veřejnosti k dispozici jednou týdně ve středu. V případě zájmu je prý komora připravena otevřít poradny i v dalších regionech.

Poradny budou podle Tvrdkové určeny nejen dlužníkům, ale i jejich příbuzným či blízkým. Služeb poradny mohou využít i věřitelé, kteří se chtějí domoci svých pohledávek. Jejím hlavním smyslem je zvýšit informovanost veřejnosti a předejít tak konfliktním situacím v exekučním řízení.

Vrána aktivitu komory vítá a podporuje i proto, že čtvrtina dlužníků, u kterých vymáhá pohledávky, má na sebe exekuci nařízenou opakovaně. "Vnímám ji jako velmi přínosnou a slibuji si od ní pokles bezdůvodných stížností, jež ve většině případů pramení z neznalosti exekučních předpisů," podotkl.

"Ti, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, budou mít možnost získat veškeré informace o tom, jak exekuce probíhá, kdo má v exekučním řízení jaká práva, proč exekutor postupuje daným způsobem a jaké jsou možné další postupy. To vše laicky pochopitelnou formou," upozornila Tvrdková.