"Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU včetně zálohových plateb na období 2007 - 2013,“ uvedl úřad s tím, že například 19,3 miliardy korun šlo z Unie na zemědělskou politiku.

Česko je v EU od května 2004. Od té doby zeně získala od sedmadvacítky celkem 252,2 miliardy korun, naopak přispěla do společného rozpočtu částkou 168,9 miliardy korun.