Domácnosti podle Fischera propukající krize ovlivňuje až po podnicích. "Jejími prvními oběťmi jsou ekonomičtí prognostici a statistici. Pak přicházejí na řadu podnikatelé a firmy a potom teprve domácnosti. Útok na domácnosti teprve přichází, ještě nedorazil a to je problém," prohlásil český premiér. "Při závěrečné fázi krize je to naopak - nejdříve se z ní dostávají podnikatelé, obchody a korporace a nakonec domácnosti," dodal.

Fischer se ve své přednášce nazvané Nová finanční architektura - všelék nebo chiméra? vyslovil pro základní společnou regulaci společného finančního trhu. Potřebujeme rozumná základní pravidla, která jsou respektována a uplatňována všude v Evropě a vytvářejí pro všechny stejné podmínky, prohlásil premiér.

Podle něj bude zřejmě zapotřebí celounijních úřadů pro finanční služby. Bude totiž třeba rozhodčích mechanismů, protože se budou nevyhnutelně objevovat rozdíly v názorech mezi národními regulačními úřady, které bude zapotřebí vyřešit s právní závazností, prohlásil Fischer. "Chtě nechtě musíme připustit, že krize ukázala potřebu orgánu, který by stanovil rozumná pravidla pro dozor a poskytl prostor pro účinnou koordinaci, především během krizí," řekl český premiér.

Podle něj by se třeba neměla opakovat situace, kdy během krize různé země stanovovaly různé záruky vkladů, vytvářely tak nerovné konkurenční prostředí a spouštěly nežádoucí řetězovou reakci.