"Negativně se projevilo snížení ekonomického výkonu zejména zpracovatelského průmyslu, což souviselo se značným poklesem poptávky po investičním a exportním zboží, výdaje na konečnou spotřebu naopak vzrostly," uvedl ČSÚ. Analytici odhadovali pokles mezi 1,4 až čtyřmi procenty.

Přestože statistické údaje nejsou radostné, analytička Raiffeisenbank Helena Horská upozornila na překvapení v podobě spotřeby domácností, která i přes razantní nástup recese vykázala reálný růst.

"Naopak investice, zásoby a zahraniční obchod se razantně zhoršily. Vše vlivem světové recese," uvedla Horská s tím, že pokud se Evropě podaří vybřednout z recese, mohla by ekonomika ČR příští rok zaznamenat mírný růst HDP kolem jednoho procenta. "Vize návratu k rychlému růstu z posledních několik let není zatím reálná," míní Horská.

"Pozitivní je, že data alespoň nejsou horší než původní odhad. Každopádně nedávají žádný náznak obratu k lepšímu ani ke stabilizaci," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Vývozní ceny rostly rychleji než dovozní

Pokles byl zaznamenán u HDP po očištění od cenových, sezónních a kalendářních vlivů. Nominálně, tedy v běžných cenách, vzrostl HDP meziročně o 0,4 procenta. Za tímto růstem stojí zejména zvýšení vývozních cen o 3,9 procenta, které nastalo především kvůli oslabování koruny vůči euru a dolaru.

Dovozní ceny vzrostly o 2,2 procenta, tedy méně než vývozní. Poměrně výrazně, o 4,3 procenta, vzrostly i ceny pořizovaného fixního kapitálu, zatímco u výdajů domácností na konečnou spotřebu byly ceny meziročně vyšší v průměru pouze o 1,2 procenta.

Pokles o 4,4 procenta byl zaznamenán u daní z produktů, zejména pak u daně z přidané hodnoty, která je druhou významnou složkou tvorby HDP.