„Převaha negativních hlasů je patrná téměř ve všech sociodemografických skupinách s výjimkou lidí velmi dobře materiálně situovaných nebo zařazujících se k vyšší střední vrstvě společnosti,“ uvádí STEM k výsledkům průzkumu, kterého se letos v březnu zúčastnilo 1276 respondentů.

"Je váš osobní příjem po zaplacení všech daní vyšší, stejný, nebo nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?“
 březen 07březen 08březen 09
výrazně vyšší221
trochu vyšší201711
stejný494547
trochu nižší182023
výrazně nižší4811
bez příjmu797
zdroj: STEM

Z tabulky vyplývá, že zatímco počet lidí, jejichž příjem se nezměnil, zůstává přibližně stejný, obyvatel, kteří pociťují pokles příjmů naopak o šest procent přibylo. Naopak méně než loni je lidí, kteří uvedli, že jejich příjmy vzrostly.