Svaz Kovo je se 170 000 členy největším odborovým svazem v zemi. Středula věří, že se k demonstraci připojí i další odborové svazy a půjde tak o demonstraci celé Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). "Určitě by se měly demonstrace zúčastnit tisíce lidí," řekl Středula.

K odborářům z Kova se zřejmě připojí členové dalších odborových svazů ČMKOS,  jak uvedla mluvčí konfederace Jana Kašparová. "V žádném případě by to neměla být izolovaná akce," uvedla Kašparová. "Pokud by ji podpořily všechny odborové svazy v rámci ČMKOS, tak by se jí mohlo zúčastnit kolem 20 000 lidí," prohlásila.

"Demonstrací chceme dát jasně najevo, že s vládním řešením krize nesouhlasíme, protože krizi neřeší. Veškeré dopady krize se přenášejí na zaměstnance, kteří krizi nezpůsobili," řekl Středula. Odbory se na demonstraci podle něj chystají postavit i proti tomu, aby vláda krizi nevyužila ke změnám zákonů, které by omezily práva a zájmy zaměstnanců.

Podle Kašparové se odboráři obávají, aby vláda nezneužila krizi v neprospěch zaměstnanců. Vadí jim její snaha o "přílišnou liberalizaci" připravovaného zákoníku práce a údajně připravovaná "privatizace důchodů". "Obáváme se větší chudoby kvůli tomu, že dávky v nezaměstnanosti jsou nastaveny na konjunkturu," konstatovala Kašparová.