Veřejných zakázek bylo loni uzavřeno za 181,7 miliardy Kč, což představuje 58,7 procenta z celkové hodnoty a meziroční nárůst o 49,1 procenta.

Ve samotném čtvrtém čtvrtletí klesla hodnota nově uzavřených stavebních zakázek na bytové budovy o 27,1 procenta. Ještě výrazněji, a to o 44,7 procenta, se snížila hodnota zakázek na nebytové výrobní budovy. Podle ČSÚ se pokles týkal výstavby finančně náročných staveb dopravní infrastruktury a budování a modernizace nemocničních komplexů. Nárůst naopak zaznamenaly inženýrské stavby a nebytové budovy nevýrobní.

Průměrná hodnota nově uzavřeného kontraktu se loni zvýšila více než o třetinu na 4,3 miliónu Kč. Ve čtvrtém čtvrtletí činila v průměru 5,3 miliónu Kč; z toho u veřejné zakázky to bylo 9,3 miliónu a u soukromé zakázky 2,5 milionu Kč. Na privátní zakázky v posledním loňském čtvrtletí připadalo 58,3 procenta z celkového počtu 16 872 nově uzavřených zakázek.