Podle něj shoda panuje například u snížení sociálního pojištění, ekologických výdajů, například zateplení domů, investic do vědy a výzkumu a podpory exportu spočívající v posílení státních bank a záruk za exportní zakázky.

Ministerstvo financí v tomto týdnu spočítalo dopady jednotlivých opatření na státní rozpočet a vypracovalo protikrizový plán, který vychází také z původních návrhů NERV. Podle Sedláčka může NERV plán pouze oponovat a vyjádřit k němu svůj názor, protože je jen poradním orgánem vlády.

Návrhy musí schválit vláda, která o nich bude jednat v pondělí. Cílem návrhů je oživení domácí ekonomiky, u které vláda v letošním roce počítá s až dvouprocentním poklesem. Podle premiéra Mirka Topolánka má stát na zmírnění dopadů finanční krize vynaložit zhruba 75 miliard korun.

Tyto peníze představují podle Topolánka celkovou částku, o niž státní rozpočet kvůli boji s finanční krizí přijde. A to včetně již provedených opatření jako je například snížení sociálního pojištění od počátku letošního roku.