"Stále platí, že domácí finanční instituce nepatří do těch globálních finančních skupin, které byly krizí postiženy nejvíce,“ vysvětlila ČNB. Podle ní jsou tuzemské banky výrazně orientovány na tradiční obchodní model na dosud nenasyceném českém trhu. Proto jsou jejich vazby na riziková aktiva a problémové globální banky naprosto minimální.

"Ke stabilitě domácího bankovního sektoru přispívá i přetrvávající bilanční likvidita bank a minimální závislost na finančních zdrojích ze zahraničních trhů,“ dodala centrální banka.

Navíc české banky disponují dostatečným kapitálem pro krytí podstupovaných rizik v podobě poskytování půjček a hypoték a podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu úvěrů se v Česku momentálně pohybuje na relativně nízkých hodnotách.