Dodávky ropy z Ruska se začaly snižovat počátkem července. Před omezením v průměru denně do ČR přiteklo kolem 16 500 tun, později dodávky klesly až na 10 000 tun ropy.

Média spekulovala, že výpadky mohou být reakcí na podpis smlouvy o umístění amerického radaru v Česku. Rusové to ale popřeli. Premiér Vladimír Putin později nařídil vládě, aby do Česka zajistila nepřerušované dodávky ropy. Ke konci července se dodávky skutečně dostaly na běžnou úroveň, ale od srpna opět začaly klesat.

MERO usiluje o zajištění pravidelných dodávek ropy prostřednictvím ropovodu IKL. V polovině července se uskutečnilo jednání se zástupci ropovodu TAL, na který IKL navazuje. První možností náhrady výpadků z Družby by mohlo být navýšení dodávek přes TAL až do objemu, který by plně vykryl výpadek ruských dodávek od července do konce roku. TAL by dále v případě volných kapacit mohl uvolnil tyto kapacity přednostně pro české odběratele. Za tuto možnost bude TAL požadovat náhradu, ta by však měla být minimální a neměla by se projevit v cenách pohonných hmot.

Další možností je získání vlastnického podílu v ropovodu TAL. Třetí možností je vybudování vlastní přečerpávací stanice, která by sloužila pouze pro MERO. Ideální variantu by měla ukázat studie, kterou v chce MERO v nejbližší době zpracovat.

Ropovod IKL přepravuje ročně téměř tři miliony tun ropy z Německa, kam se dopravuje ropovodem TAL z námořního přístavu v Terstu.