Dosavadní příjmy byly oproti loňsku vyšší o 46,6 miliardy korun. „Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení,“ uvedlo ministerstvo.

Na daních a poplatcích zaplatili Češi již 317,7 miliardy korun, na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení vybral stát 224,5 miliardy korun. Naopak největší výdaje byly vynaloženy na sociální zabezpečení. Na něj šlo již 230,6 miliardy korun, přičemž na důchody připadlo 117,9 miliardy korun.

Na konci loňského roku schválila vláda rozpočet se schodkem 70,8 miliardy korun. Po půl roce byl schodek navýšen o půl miliardy.