"V případě úplného krachu jednání zasednou krizové štáby a začneme chystat protestní akce," řekl po vzrušeném jednání dopravních firem generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Martin Špryňar.

Zástupci dopravců chtějí po vládě požadovat, aby nejen nezavedla zvažovaný celoroční zákaz jízd v pátek, ale taky zrušila i současné omezení, které platí v době prázdnin. Zástupci dopravců požadují zavést tzv. profi naftu, neboli systém, ve kterém by stát podnikatelům vracel část spotřební daně, kterou platí nad minimum stanovené v EU. Rozdíl je v současnosti asi dvě koruny na litr. Dopravci rovněž požadují stanovení jasného termínu pro vstup do eurozóny a zavedení slev na mýtném podle objemu ujetých kilometrů.

Dopravců se na jednání v sobotu sešlo 500. Vedle Česmadu se jednání zúčastnili zástupci Svaz dopravy ČR, Společenství autodopravců regionu NISA, Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM) a dalších dopravních uskupení.

Zástupci Česmadu již dříve jednali v rámci Mezinárodní silniční unie IRU. Tam se dohodli na požadavku na zavedení jednotné spotřební daně z pohonných hmot pro všechny druhy dopravy. Výše daně z motorové nafty pro silniční dopravu by navíc měla výrazně klesnout pod současné minimum EU. Požadavek mají dopravci předložit svým národním vládám.

Od začátku roku v tuzemsku zkrachovalo kvůli zdražování pohonných hmot a dalších vstupů přes 100 dopravních firem. Nafta se nyní prodává kolem 35 korun za litr, což je o tři koruny více než na začátku roku. Pohonné hmoty tvoří třetinu nákladů dopravců.