„Švédský úřad pro bezpečnost elektrických spotřebičů provedl testy bodové lampy Femton, na jejichž základě došel k přesvědčení, že vinou konstrukce hrozí u této lampy riziko přehřátí,“ uvedla Ikea v prohlášení.

Firma doplnila, že zatím nemá informace o tom, že by některý ze zákazníků byl používáním lampy nějak ohrožen či poškozen. Mluvčí Ikey Jindra Válová Novinkám řekla, že výrobek byl k dostání na trhu od roku 2004. Celkem se ho prodalo osm a půl tisíce kusů.

Lampa se vyráběla v Číně. Je na ní uveden čtyřmístný kód označující datum, pětimístné číslo dodavatele (17796), logo společnosti Ikea a název země, kde byla vyrobena.

Zákazníci, kteří výrobek přinesou zpět do obchodu, dostanou zpět své peníze, a to i bez prokázání paragonu. "Pokud se lidé rozhodnou, že výrobek chtějí nadále používat, měli by zajistit, aby nedošlo k jeho uvolnění. Při případnému pádu do materiálu, by se pak náhodou mohlo stát, že vinou přehřátí se vznítí," upozornila Válová.

Testování výrobků:

Válová Novinkám řekla, že každý výrobek společnost testuje nejpřísnějšími kritérii, aby pak mohl být prodáván po celém světě. Testy se opakují každé tři roky a při každé obměně nějaké z komponent daného produktu. (Například pokud se lampa prodávala se šroubkem a následně se skřipcem, projde kontrolou.) Testy navíc zajišťují i nezávislé společnosti. "Na kvalitu výrobku nemá vliv, zda je vyráběn v Číně," dodala Válová.