„Sdružení od roku 2002 do současnosti přijalo několik předpisů a metodik, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu pohřebních a souvisejících služeb,“ uvedl ředitel sekce ochrany hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.

Dodal, že kromě zaplacení pokuty musí sdružení své členy, kterých je přibližně 140, informovat o obsahu rozhodnutí ÚOHS a upravit některé materiály tak, aby neodporovaly pravidlům soutěže. Neruda uvedl, že šlo mimo jiné o tři dokumenty. Jeden z nich, nazvaný Jak postupovat při kopání hrobů, obsahoval návod na stanovení ceny. „To je z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže nepřípustné,“ dodal Neruda.

Porušen byl podle úřadu i Kodex cti. Ten obsahuje pravidlo, že nelze za své služby požadovat služby nižší, než jsou ceny obvyklé. Dále Sdružení pohřebnictví porušilo i zákaz podávání informací o cenách mezi konkurenty.

Antimonopolní úřad připomněl, že v pohřebnictví nejde o první prohřešek. Již před třemi lety potvrdil předseda úřadu pokutu 900 tisíc korun společnosti A.S.A. TS Prostějov, která odmítala poskytovat služby provádění obřadů posledního rozloučení v obřadní síni v Prostějově podnikateli Pavlu Makovému. „Tím zneužila svého dominantního postavení,“ uzavřel Neruda.