Podle uzavřených dohod měli odběratelé povinnost dodržovat maloobchodní ceny stanovené společností Estée Lauder CZ.

„Rozhodnutí je důkazem odhodlání Úřadu bojovat proti praxi některých dodavatelů, kteří vylučují cenovou konkurenci mezi distributory svého zboží. Určování cen pro další prodej vede v konečném důsledku ke zvýšení cen pro spotřebitele a omezení konkurence v rámci značky,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.

Úřad začal na konci roku 2006 šetření, během kterého zajistil kopie smluv o prodeji kosmetických výrobků uzavřených mezi společností Estée Lauder a jejími odběrateli. Ty obsahovaly ustanovení o povinnosti dodržovat ceny stanovené dodavatelem. "Ve správním řízení pak bylo toto porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže prokázáno," uvedl Úřad.

ÚOHS ve stanovení výše pokuty přihlédl k tomu, že společnost s Úřadem ve správním řízení spolupracovala a ukončila kritizované jednání krátce po zahájení řízení.