Předností mimosoudního řešení spotřebitelských sporů má být úspora času. Vyřizování má trvat asi 60 dní (maximálně 90). Kvalifikované poradenství je zdarma. V krajních případech se platí 800 korun.

„Podnikatelé se do systému hlásí dobrovolně a prezentují to jako svou přednost. Deklarují tak ochotu řešit spory se zákazníky smírnou cestou. Na trhu pak získávají konkurenční výhodu proti ostatním,“ řekla právnička Sdružení pro ochrany spotřebitelů (SOS) Jana Teplá.

Podle ní zahraniční zkušenosti ukazují, že přesto, že účast není povinná, podnikatelé se dobrovolně hlásí.

Jak systém funguje?
Aby zákazník mohl využít mimosoudního řízení, musí být například reklamace obchodníkem neuznána. Pokud spotřebitel není spokojen a obchodník souhlasí, začíná mimosoudní řízení:
Poradenství je na kontaktním místě, které je zdarma. Pokud se strany opět nedohodnou, proces se opakuje během mediace.
Pokud se opět nedohodnou, nastává rozhodčí řízení, které spor ukončí. Zpoplatnění je v tomto případě 800 korun.

„Od prvního dubna jsme zaznamenali zájem o tuto službu,“ řekla Novinkám mluvčí SOS Ivana Picková. Dodala, že by systém mohl výrazně pomoci. Většina spotřebitelů totiž často jakékoliv spory předem vzdává.

S novinkou přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Hospodářskou komorou. Podle Pickové se uvidí, jak se systém osvědčí. Poté jsou možné nějaké úpravy v systému.