Formuláře včetně návodu k vyplnění jsou k dispozici na internetu na stránkách ministerstva financí, podat přiznání a zaplatit daň lze i v pondělí, aniž by člověk musel chodit do front na finanční úřad.

Hlavně zaplatit včas

Úhradu daně lze uskutečnit několika způsoby. Kdo volí složenku na poště, měl by místo složenky typu A, za kterou musí platit, vybrat raději bezplatnou daňovou složenku. I její vyplnění je poměrně jednoduché. Jen je třeba vědět, že částku daně je třeba vyplnit tak, aby poslední číslice byla zcela vpravo.

Obdobně se píše číslo účtu finančního úřadu (bez předčíslí) a rodné číslo. Rodné číslo se uvádí bez lomítka. Uvede se název finančního úřadu a zakřížkuje druh daně. Kdo to napíše jinak, riskuje, že bude muset složenku vyplnit ještě jednou.

Číslo účtu finančního úřadu lze zjistit na stránkách ministerstva financí. Kdo si přinese daňovou složenku ze svého finančního úřadu, má ji už předvyplněnou. Složenky stačí podat na poště ještě v pondělí.

Bezhotovostní úhrada je možná také ještě v pondělí. Tady je ale nutno si dát pozor, aby daň byla zaplacena včas. Finanční úřad považuje za uhrazené včas takové platby, které budou odepsány z účtu plátce nejpozději 31. března.

Podmínky bank se mohou lišit. Například klienti České spořitelny musí platbu ze svého účtu zadat v pobočkách ČS do 31. března do konce otevírací doby, přes sběrný box v pobočkách ČS v pondělí do 12 hodin a prostřednictvím přímého bankovnictví do 20 hodin. Daň lze uhradit také vkladem v hotovosti v pobočkách bank.

Platit na pokladnách finančních úřadů nemusí být v pondělí to pravé ořechové, protože zde budou jako každoročně velké fronty.