"Myslím si, že je to čistě účelová záležitost, protože sex a erotika prolíná celý náš život a jsou to působiví činitelé na naši psychiku", říká psycholog Karel Humhal.

Česká veřejnost je k využívání těchto motivů stále velmi tolerantní. Požadavek na zákaz takové reklamy vyslovilo v průzkumu České marketingové společnosti (ČMS) pouze šest procent dotázaných. Většina respondentů však odpověděla, že eroticky laděné reklamy se jim líbí, jen když se hodí k nabízenému výrobku. A to se často neděje.

V tom, do jaké míry působí přílišná snaha upoutat erotikou kontraproduktivně, se odborníci rozcházejí. Někteří hovoří dokonce o takzvaném upířím efektu. "Všichni lidé si tu nahou ženu v reklamě pamatují, ale když se jich zeptáte, na co ta reklama vlastně byla, tak to nevědí," uvedla prezidentka ČMS Jitka Vysekalová.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu řešila loni celkem 78 stížností na reklamy. Z toho pouze sedm se týkalo sexismu a většinu z nich rada zamítla.

Za pravdu jí dává také odborník na reklamu Štěpán Wolde: "Prvoplánovost některých řešení je skutečně malinko zavádějící. Často se k ní uchylují společnosti a agentury, které nemají svou komunikaci úplně vyřešenou. A velmi často to vede k tomu, že pak nahota funguje kontraproduktivně".

S tím úplně nesouhlasí Humhal: "I když na prvním místě třeba vnímáme tu hezkou ženu či dívku, tak někde v pozadí toho pole vnímání si uvědomujeme i to ostatní, co v reklamě je. A když se pak rozhodujeme pro výběr nějakého výrobku, tak prostě preferujeme to, co jsme viděli v té reklamě".