Téměř třetina firem oznámkovalo současné chování úřadů stupněm výborně a chvalitebně. Polovina firem pak dala úřadům známku dobře. Zcela nespokojených bylo kolem 14 procent respondentů.

Příznivě společnosti hodnotili především vstřícnost a profesionalitu. Naopak kritika nejčastěji zaznívala nad rychlostí vyřizování problémů. Právě rychlost práce významně ovlivnila celkové hodnocení. Nyní převládají v komunikaci s úřady osobní návštěvy, ale ty jsou časově nejnáročnější.

"Úřady by měly více rozvíjet komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, elektronických formulářů. Hlavní výhodou je snížení administrativy, úbytek osobního kontaktu s úřadem a v neposlední řadě i významné zrychlení práce úřadu," uvedl ředitel společnosti Westminster Tomáš Studeník.

Westminster v průzkumu oslovila firmy střední velikosti do 50 zaměstnanců. Hodnocení pokrývalo zkušenosti podnikatelů například s finančními úřady, živnostenskými úřady, magistráty a městskými a obecními úřady. Společnost Westminster se zabývá komunikací mezi občany a zástupci státu.