V současnosti je nakládání s penězi v rezervních fondech jednotlivých ministerstev podmíněno souhlasem vlády a omezeno zákonem o rozpočtových pravidlech. Bez souhlasu vlády lze čerpat prostředky pouze na financování odstraňování povodňových škod, na spolufinancování evropských projektů a prostředky určené na financování společné zemědělské politiky. Senát ve čtvrtek schválil novelu zákona, který vládě umožní peníze ve fondech využít. Norma čeká ještě na podpis prezidenta.

Zákon o státním rozpočtu počítá v letošním roce s účetním schodkem 91,3 miliardy korun. Faktický deficit je ovšem podle ministerstva financí 122 miliard korun. Část deficitu by měl pokrýt výnos z prodeje sedmi procent akcií ČEZ, další pak dluhopisy za 86,5 miliardy korun. Ke konci roku bylo na rezervních fondech 68,8 miliardy korun.

Na příští rok počítá vláda s reálným deficitem ve výši 78,4 miliardy korun. [celá zpráva]