ÚOHS souhlasil s navýšením podílu nad 50 procent, přesná výše je ale obchodním tajemstvím. Podle Filipa Vrány z odboru vnějších vztahů ÚOHS se podniky zabývají každý jinou činností, a proto jejich spojení nenaruší hospodářskou soutěž.

Zhruba čtvrtina strojíren patří společnosti Orbis, obchodní zpravodajství, zbytek připadá na drobné akcionáře. Firmy mohou spolupracovat především v oblasti vojenské techniky. Poličské strojírny mimo jiné vyrábí, ale i odborně likvidují munici.

Navíc produkují i pneumatické systémy, technologie pro měření a čerpání tekutin a komponenty pro automobilový průmysl.

Omnipol měl dosud ve strojírnách přes 110 miliónů korun

Předloni firma utržila 914 milionů korun, zisk dosáhl 64 miliónů. Základní kapitál firmy je nyní 292 miliónů korun, loni v září rozhodla o jeho snížení valná hromada. Podíl Omnipolu na základním kapitálu strojíren přesahoval dosud 110 miliónů.

Omnipol je jeden z největších obchodníků s vojenskou a leteckou technikou v Česku.

Na konci roku 2005 měl Omnipol majetkové účasti ve 12 firmách. Stoprocentně vlastnil společnosti Slomex Bratislava, Omnipex Praha, Kámen Hudčice a Autopol Praha.

V roce 2005 vytvořil zisk 42,8 milionu, tržby činily zhruba 1,1 miliardy. Firma vyváží a dováží vojenskou a leteckou techniku. Je mimo jiné partnerem českých výrobců při obchodech s vojenským materiálem a financování vývozu.