Výhodnější proti současnosti má být až nemoc trvající přes dva měsíce. Vláda navrhuje zvýšit dávku z 69 procent DVZ na 72 procent denního vyměřovacího základu. Výše mateřské má zůstat na současné úrovni 69 % DVZ.

Vláda zároveň navrhne odložit účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na leden 2009.

Automatické valorizace zrušit

Zrušit se mají automatické valorizace životního a existenčního minima i sociálních dávek. Jen valorizace penzí má být zachována podle současných pravidel.

Věk odchodu do penze se má postupně zvýšit až na 65 let, má se prodloužit doba pojištění ze současných 25 na 35 let. Studium už nemá být náhradní dobou, což znamená, že se už nebude započítávat do důchodu.

Vláda ale chce dát možnost starším občanům odcházet z trhu práce postupně. Při dosažení důchodového věku by mělo být možné požádat o přiznání jen poloviny starobního důchodu, dál pracovat a brát spolu s platem část důchodu.

Pracující důchodci mají být i daňově zvýhodněni. Budou moci využít slevy na dani, kterou dosud ve většině případů uplatnit nemohli. V současnosti se totiž týká jen lidí s velmi nízkými důchody 3170 korun měsíčně, tedy 38 040 Kč ročně.

Beze změn nezůstanou podle vládních představ ani invalidní důchody. Místo současných plných a částečných invalidních důchodů chce Topolánkův kabinet zavést jedinou invaliditu ve 3 stupních. Odlišovat se mají podle poklesu schopnosti pracovat vyjádřeného v procentech. První stupeň by měl náležet, pokud člověku klesne schopnost výdělečné činnosti o 33 až 49 procent. Druhý stupeň při poklesu mezi 50 až 69 procenty a třetí stupeň při poklesu nad 70 procent.

Výše invalidního důchodu se má lišit získávaným procentem za rok pojištění: první stupeň 0,5 %, druhý stupeň 0,75 %, což odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu, a třetí stupeň 1,5 %, což odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu.