Podle ostravského úřadu společnost Mittal porušila zákon, protože ceny koksovaného uhlí nasadila příliš vysoko.

"Ministerstvo financí (...) rozhodlo prvoinstanční rozhodnutí zrušit a věc vrátit Finančnímu ředitelství v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí," uvedla mluvčí ministerstva financí Veronika Hovorková.

Firma je největším producentem koksu v ČR, surovinu dodávala své dceřinné společnosti Vysoké Pece Ostrava. Od ní odebíraly surové železo vítkovické ocelárny, které ještě v době největších sporů vlastnil stát. Právě této společnosti ceny vadily, protože tím rostly její náklady na nákup surového železa.

Mittal rozhodnutí ministerstva uvítal. Společnost tvrdila, že rozhodnutí o pokutě je vykonstruované a ceny, i když se odběratelům mohly zdát vysoké, byly tržní. Cenami koksu se už dříve zabýval antimonopolní úřad, žádné pochybení ze strany Mittalu ale neshledal.

"Vedení společnosti věří, že toto rozhodnutí přispěje k zastavení neoprávněných a neodůvodněných útoků v poslední době, které poškozují společnost i celou skupinu Mittal Steel," uvedla mluvčí firmy Jana Dronská.