„Formuláře nebyly předány pouze lidem, které se nepodařilo dvakrát zastihnout, odstěhovali se, zemřeli, nebo sčítání odmítli,“ sdělila Selicharová s tím, že počet lidí, kterým formulář nebyl předán a nevyzvedli si jej dosud na sběrném místě, činí méně než jedno procento.

„Formuláře měly být správně rozneseny do večera 25. března. Zákon ale připouští, že pokud to komisaři nestihli, mají to napravit do deseti dnů od rozhodného okamžiku, tedy do 5. dubna,“ připomněl pro Novinky mluvčí SLDB 2011 Ondřej Kubala.

V případě, že nebyly učiněny dva pokusy o doručení v plánovaných termínech, měli by lidé podle Selicharové v takových případech kontaktovat Český statistický úřad (ČSÚ) na e-mailové adrese info@scitani.cz, aby byla celá věc vyřešena.

Pokuta ano, ale...

Podle Kubaly ze zákona platí, že formuláře mají být doručeny každému osobně. Pokud se to nezdaří, je každého povinností vyzvednout si je na zákonem určeném místě.

Lidé, které sčítací komisaři nezastihli ani po druhé pochůzce doma, si mohou formuláře vyzvednout do 14. dubna na sběrných místech České pošty. Dále od 5. dubna si je mohou vyzvednout také na obecních úřadech a pracovištích ČSÚ.

Obavy z finančních postihů, které mohou činit až 10 000 korun, Kubala poněkud krotí. „Je to krajní řešení pro ty, kteří se budou bránit a odmítnou se sečíst. V takovém případě bychom měli jako ČSÚ předat příslušnému obecnímu úřadu podnět k zahájení přestupkového řízení a ten bude posuzovat každý případ individuálně,“ nechal se slyšet mluvčí.