Hlavní obsah

Vnitro už má nový zákon na technoparty

Ministerstvo vnitra už má připraven návrh zákona, který má stanovit přesná pravidla pro pořádání akcí typu technoparty, jakou byl letošní CzechTek. Návrh je už v připomínkovém řízení, které by mělo skončit tento pátek.

Vnitro už má nový zákon na technoparty

Hlavní změnou je povinné písemné oznámení každé takové akce příslušnému úřadu, v němž by svolavatel musel uvést její účel a program, místo a dobu konání, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, způsob, jakým budu pořadatelé i svolavatel zřetelně označeni, ale i způsob, jakým svolavatel hodlá o konání akce informovat veřejnost.

K oznámení by svolavatel musel dále přiložit i souhlas vlastníků pozemků, stanovisko hygieniků, hasičů a orgánů ochrany přírody i všech obcí či vojenského újezdu, kde by se měla technoparty konat.

Zavedené festivaly budou beze změn

Zákon by se měl vztahovat na akce trvající déle než 24 hodin, při nichž může "nad obvyklou míru docházet k obtěžování jiných osob" a kterých se zúčastní buď více než pět set, nebo podle druhé navrhované varianty více než tisíc lidí.

Obávat se ale nemusí ani pořadatelé zavedených rokových či folkových festivalů. V zákoně je totiž výslovně uvedeno, že se netýká akcí, které jsou na určitých místech pořádány tradičně. Povinnosti ukládané novým zákonem se výslovně nemají vztahovat na kulturní a sportovní akce konané "na místech k tomu určených", ani na shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Podle návrhu může být svolavatelem technoparty jakákoliv svéprávná osoba starší 18 let, a to i cizinec, ale klidně také právnická osoba se sídlem v Česku. Ta musí nejpozději patnáct pracovních dnů před datem konání akce doručit písemné oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu místo připravované technoparty leží.

Přes hasiče či hygieniky nepojede vlak

Úřad pak bude moci za určitých okolností akci zakázat. Důvodem zákazu bude v první řadě to, že na stejném místě a ve stejnou dobu se již má konat jiné shromáždění, ale také to, že chystaná akce se má konat formou průvodu, což zákon výslovně zakazuje.

Zakázat bude možné i akci, která se má konat na místě, kde by došlo k závažnému omezení dopravy a zásobování, nebo kde by bylo bráněno provozu obecně prospěšného zařízení. Posledním možným důvodem zákazu by pak měl být fakt, že s akcí nesouhlasili hygienici, hasiči či orgány ochrany přírody, případně obec či vojenský újezd, kde se měla konat.

Nesouhlas s chystanou technoparty může obec či vojenský újezd odůvodnit jen ochranou veřejného pořádku nebo majetku, vojenský újezd pak navíc také možným ohrožením bezpečnosti státu.

Proti zákazu akce se ale svolavatel bude moci odvolat k soudu, který bude mít povinnost o věci rozhodnout do tří dnů od doručení žaloby.

Za drogy až pět tisíc pokuty

Za nesplnění řady povinností, které navrhovaný zákon ukládá jak svolavateli, tak i účastníkům akce, budou všem provinilcům hrozit pokuty. Tu nejvyšší, až padesátitisícovou, by mohl dostat ten, kdo svolá technoparty, jehož konání bylo zakázáno.

Až desetitisícová pokuta pak bude hrozit samotným účastníkům takové zakázané, ale i neoznámené akce. Svolavateli bude za neoznámení technoparty hrozit pokuta až čtyřicet tisíc, stejné to bude i v případě, že při žádosti o souhlas s jejím konáním sdělil hygienikům, hasičům, orgánu ochrany přírody či příslušné obci nepravdivé nebo neúplné údaje.

Pokutu až dvacet tisíc korun by pak mohl dostat svolavatel, který nezajistil splnění podmínek, které mu tyto orgány uložily. Stejnou sankci by ale mohl čekat i člověk, který by se řádně ohlášené a podle stanovených podmínek probíhající akci snažil úmyslně zabránit.

Až pět tisíc korun na pokutu by si měli také připravit ti, kteří si v budoucnu přivezou na technoparty drogy. Stejnou sankcí pak navrhovaný zákon hrozí i tomu, kdo by si na akci přivezl střelné zbraně, výbušniny či jiné, život ohrožující předměty.

Pětitisícová pokuta by podle návrhu zákona čekala i svolavatele, který by po skončení akce nezajistil úklid místa. Svolavatel by také měl odpovídat za všechny škody, které by kvůli porušením zákonných povinností vznikly jiným osobám v přímé souvislosti s konáním akce.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků