Hlavní obsah
Valdická věznice Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Vězně čeká přísnější režim, místo kapesného dostanou hygienické potřeby

Pro vězně i vazebně stíhané by měla v budoucnu platit přísnější pravidla. Sněmovna v úterý v prvním čtení podpořila novelu, která počítá například s tím, že nepracující vězni pobírající nyní sociální kapesné si za něj nebudou moci nakupovat například cigarety, ale namísto peněz dostanou mj. hygienické potřeby, na jejichž nákup nyní někteří na úkor jiných požitků rezignují.

Valdická věznice Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Vězně čeká přísnější režim, místo kapesného dostanou hygienické potřeby

Vězeň, který nepracuje a nemá jiný příjem, má v současné době nárok na příspěvek ve výši 100 korun měsíčně. Takzvané sociální kapesné ovšem vězni zneužívají například tak, že za něj nakoupí cigarety, takže jim nezbydou peníze na základní hygienické prostředky. Ty pak buď vyžadují po Vězeňské službě, nebo osobní hygienu vůbec neprovádějí. Novela zákona proto navrhuje nahradit sociální kapesné balíčkem obsahujícím základní věci osobní potřeby. Vězni bez finančních prostředků ho dostanou každý měsíc zdarma.

U vazebně stíhaných osob ministerstvo navrhuje, aby mohly dostat zvenčí balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby jen dvakrát ročně - "zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků". Nyní mohou vazebně stíhání přijmout balík každého čtvrt roku. Ministerstvo chce množství zásilek omezit kvůli tomu, že je obtížné kontrolovat, zda neobsahují zakázané předměty a látky, zejména drogy. Omezení se nebude vztahovat na balíčky s knihami, tiskovinami, hygienickými potřebami a oblečením.

Útěkáře čeká přísnější režim

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody také nově výslovně stanoví, že "velmi nebezpeční" odsouzení se ve věznicích umisťují odděleně od ostatních, a to na základě rozhodnutí ředitele věznice zpravidla v odděleních se zesíleným zabezpečením. Opatření se týká například vězňů odsouzených k výjimečnému trestu nebo těch, kteří se v posledních pěti letech pokusili z věznice utéct.

Nad věznicí kroužil vrtulník a hlídal, zda vězni neutíkají.

Foto: Jaroslav Švehla, Právo

K dalším navrhovaným opatřením patří to, že potraviny a osobní věci z vězeňské prodejny si vězni budou moci kupovat jen jedenkrát týdně, přičemž ani tuto omezenou možnost nebudou mít jistou. Věznice totiž může před tímto nákupem upřednostnit úhradu nákladů vynaložených na léky pro konkrétního vězně, zdravotní výkony nebo regulační poplatky.

Novela dále zvyšuje maximální možnou výši pokuty, kterou lze vězně potrestat za kázeňský prohřešek, a to z 1000 na 5000 korun. Podle ministerstva ukládá Vězeňská služba kázeňskou pokutu zhruba ve 30 případech za rok.

Tetovat ve věznicích se nebude

Vězňům se zákonem nově výslovně stanoví povinnost dodržovat noční klid během osmihodinové doby určené ke spánku, nekouřit v místech, kde je to zakázáno mimo jiné kvůli možnému ohrožení zdraví nekuřáků, či podrobit se testu na užití návykových látek a uhradit náklady případného pozitivního testu. Zákon obsahuje i některá kurióznější ustanovení, například zákaz "mít v držení zařízení k provádění tetováže" nebo povinnost chovat se při návštěvách slušně k ostatním přítomným osobám. Obvinění ve vazebních věznicích zase musí v kontaktu s jinými osobami "dodržovat zásady slušného chování užívané v běžném společenském styku".

Novela rovněž výslovně stanoví například to, že těžce zdravotně postižení obvinění mají právo na zajištění podmínek, které umožňují důstojný výkon vazby.

Předloha má podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) přinést kromě práv a povinnosti vězňů a vazebně stíhaných také úspory a větší bezpečnost ve věznicích.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků