Hlavní obsah
Premiér Petr Nečas (ODS) Foto: Petr Hloušek, Právo

Policii měl informovat sám Nečas, soudí právníci

Nejenom rezignující ministr Pavel Drobil (ODS), ale i sám premiér Petr Nečas (ODS) by mohl mít oplétačky se zákonem v souvislosti s údajnou korupční kauzou při výběrových řízeních na Státním fondu životního prostředí (SFŽP). Myslí si to hned tři z pěti Právem oslovených právníků, podle kterých Nečas zřejmě nesplnil zákonem danou povinnost neprodleně informovat o podezření ze spáchání trestného činu orgány činné v trestním řízení, tedy policii či státní zastupitelství.

Premiér Petr Nečas (ODS) Foto: Petr Hloušek, Právo
Policii měl informovat sám Nečas, soudí právníci

Nečas totiž podle čtvrteční Mf Dnes už v říjnu obdržel mailem závažné informace od tehdejšího ředitele SFŽP Libora Michálka, který jej navíc neúspěšně žádal o schůzku a také o součinnost s Bezpečnostní informační službou. Kontrarozvědku přitom jako premiér může úkolovat.

Michálek se pak navíc sešel na úřadu vlády s jeho ředitelem Lubomírem Poulem a informoval ho prý o podrobnostech týkajících se možné korupce ve fondu, z čehož lze usuzovat, že tyto závažné poznatky obdržel následně i šéf kabinetu.

Nečas však údajně o věci hovořil pouze s ministrem Drobilem, nikoli s policií, což je podle právníků chyba s možnou trestněprávní odpovědností.

Tři právníci, tři delikty

Někdejší žalobce na Nejvyšším státním zastupitelství a nyní advokát Radek Ondruš míní, že v případě jednání či spíše nejednání premiéra by připadalo v úvahu podezření dokonce ze dvou trestných činů – zneužití pravomoci úřední osoby a neoznámení trestného činu, kde shodně hrozí až tříleté vězení.
Podle nového trestního zákoníku totiž v případech podplácení či přijímání úplatku má každý občan ČR oznamovací povinnost a úřední osoba tím spíš.

„Premiér je institucionálně úředním orgánem, tudíž má podle paragrafu 8, odstavce 1 trestního řádu povinnost neprodleně oznamovat orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,“ ocitoval včera Ondruš na vysvětlenou zákon, proč by se podle něj mohl Nečas dopustit zneužití pravomoci.

Správný postup premiéra měl být prý jednoznačně takový, že pokud obdržel informaci o možné korupci, tak bez zbytečného odkladu ji měl postoupit policii či žalobcům.

O podezření z neoznámení trestného činu v případě Nečase hovořili i další dva právníci, advokát Josef Lžičař i někdejší členka ODS a nakrátko bývalá poslankyně Klára Slámová.

„Pokud se hodnověrným způsobem dozví o korupci, měl by to oznámit. Museli by mu ale prokázat, že se to hodnověrně dozvěděl. V tomto případě ale šlo o hodnověrnou osobu, která byla ředitelem státní společnosti. Takže Nečas může mít teoreticky problém,“ myslí si Slámová, podle níž měl rovněž okamžitě konat a věc oznámit policii jako každý jiný občan.

Stejně se prý měl ale zachovat i sám Michálek, který se však na policii obrátil až tento týden, tedy s dvouměsíčním zpožděním.

Advokát Lžičař včera v souvislosti s Nečasem zmínil kromě neoznámení trestného činu i další delikt.

„Mohlo by to v každém případě naplňovat i známky nepřekažení trestného činu, pokud se hodnověrně dověděl, že někdo připravuje nebo již páchá korupci. Obzvlášť ve chvíli, kdy dotyčný už měl i nějakou nahrávku jako důkaz. Měl (Nečas) to oznámit,“ má jasno Lžičař.

Myslí si, že to ale premiér bude „házet“ na svého podřízeného, tedy ministra Drobila, kterému prý řekl, ať Michálka pošle s jeho informacemi rovnou na policii.

„Ale měl to (premiér) brát vážně, zejména za situace, když ho informovala osoba ve vysoké funkci. Z hlediska nové právní úpravy by tedy mohlo být reálně uvažováno, že došlo k nepřekažení, protože bylo nepochybné, že se něco připravuje,“ doplnil Lžičař.

Politická neobratnost

Naopak podle někdejšího ministra vnitra a advokáta Tomáše Sokola či šéfa Transparency International Davida Ondráčky nelze v Nečasově případě trestní odpovědnost najít, spíš se prý zachoval neobratně politicky.

„Musel by mít jednoznačnou informaci, že k trestnému činu dochází nebo být jeho svědkem, což se nestalo, premiér měl informaci jen z druhé ruky. Takže tady se podle mě jakákoli trestnost hledat nedá,“ podotkl Ondráčka.
Nečas si však podle něj měl Michálka osobně vyslechnout a pak zvážit další kroky. „Mohlo jít o politickou neobratnost, nebo naopak o přílišnou obratnost, v tomhle se dá případně shledat jeho pochybení,“ poznamenal Ondráčka.

Vůbec se mu však nelíbí fakt, že i když ministr Drobil rezignoval na vládní funkci, nadále zůstává jako poslanec i místopředseda ODS ve vysoké politice. Čeká také větší zaměření a prověření samotné miliardové zakázky na čističku odpadních vod v Praze.

Advokát Sokol by se na místě Nečase zachoval tak, že by na Michálkův e-mail se žádostí o schůzku odpověděl výzvou, ať se okamžitě sebere a jde se svým podezřením na policii.

„U toho člověka bych si říkal, co mi to chce vykládat, ať to jde rovnou ohlásit sám. Přece je dospělý a má znát zákony stejně dobře, a tudíž vědět, že v případě podezření má jít na policii. On to neměl co oznamovat premiérovi, ale policii,“ uvedl Sokol.

Nečas prý bude mít zřejmě v této věci spíše politické než trestněprávní potíže. Sama protikorupční policie, která korupční skandál šetří, možnou odpovědnost premiéra odmítla ústy svého mluvčího Romana Skřepka komentovat.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Související články

Výběr článků