Hlavní obsah
 

Plaga: O přijímačkách na střední školy bude jasno do konce dubna

Postup otevírání škol není podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) pelmel opatření, ale promyšlené řešení. V rozhovoru pro Novinky zároveň přiznal, že zatím neví, jak a kdy budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy. Odpovídal i na to, jestli budou mít maturanti svaťák nebo jestli mohou učitelé použít známky z online výuky. Těm na prvním stupni, kteří se vrátí do škol 25. května, slíbil, že nebudou muset učit ve škole i online zároveň.

 
Plaga: O přijímačkách na střední školy bude jasno do konce dubna

Představili jste postup otevírání základních, středních a vysokých škol. Proč zrovna tento?

Konzultovali jsme to s ministerstvem zdravotnictvím a skutečně v těch uvolňujících scénářích jsem se rozhodli to řešit tak, aby to bylo proveditelné. Hlavním kritériem byla ochrana rizikových skupin. To, co možná vypadá jako polovičaté řešení, tak je promyšlené řešení.

Jaký je rozdíl mezi prvním stupněm, který může do školy, a druhým stupněm, který nesmí.

Motivy, proč jsme rozhodli pouze první stupeň, jsou kapacitní. Z pohledu epidemiologů jsou děti na prvním stupni méně rizikovou skupinou. Druhá věc, co se týká vzdálené výuky, tak druhý stupeň je možné lépe takto vzdělávat. Pak do toho vstupují ekonomické záležitosti. Potřeba hlídání dětí na prvním stupni je nižší než na druhém stupni.

Není to tak, že bych se na školky vykašlal

Když tabulku viděla má kamarádka pedagožka na střední škole, řekla, že jí to připomíná tabulku rozdílných sazeb DPH na pivo. Tedy velmi nejasnou, zmatečnou a nekonkrétní. Jak to budete učitelům teď vysvětlovat, aby to všichni pochopili.

Hledisko, které bylo představováno, bylo časové a s tím soudem, který jste řekla, nesouhlasím. MŠMT má na starosti školy mateřské, základní, střední a vysoké. Z tohoto pohledu to mohlo vypadat jako pelmel, ale stojím si za tím, že to dává smysl. Když to rozdělíte po té věcné rovině, tak školky ministerstvo zdravotnictví nezavřelo, tudíž je nemůže ani otevřít, ale poskytne manuál, za jakých podmínek jsou splněny epidemiologické standardy, aby mohl zřizovatel znovu otevřít.

Pojďme tedy postupně. Vypadá to, že na školky se MŠMT trochu vykašlalo právě z toho důvodu, že jim nebylo nařízeno zavření. Zmiňte prosím alespoň tři konkrétní parametry, jak to pro tu školku bude vypadat.

Výborná otázka, ale na jiné ministerstvo, protože to není tak, že by se MŠTM na školky vykašlalo. Já jako ministr jsem řekl, že doporučuji zřizovatelům zvážit uzavření. Takže to není tak, že bych se na ně vykašlal.

O konkrétních parametrech přijímacích zkoušek na SŠ budeme opět informovat manuálem do konce dubna

Nějaká ta konkrétní doporučení.

Teď je to představený scénář. Konkrétní doporučení bude chystat zdravotnictví. Výkop bude v následujících dnech z jejich stran a my jim k tomu zajistíme zpětnou vazbu v proveditelnosti v našich školkách. Bude to mít povahu manuálu a pak musí být na zřizovateli, jestli je schopen to zajistit. Teď vám neřeknu ani počet dětí, ani hygienické normy.

Kdy se všichni tedy dozvědí, jak budou fungovat. Vypadá to, že jste něco zveřejnili, ale půlka toho chybí.

Když si vezmete, že termín otevření je 25. května, tak předpokládám, že do konce dubna bude jasný manuál, a v tom případě je dostatečný čas, aby se na to jednotlivé školy připravily.

Z mého pohledu, kdy mám dítě, které chodí do školy, tak nemám nárok na ošetřovné

Pojďme k tomu prvnímu stupni. Kolik očekáváte, že do školy přijde dětí? Děti mohou do školy nastoupit dobrovolně. Je to ale vůbec smysluplný systém? Ozývají se nám rodiče, kteří mají více dětí a nechtějí tam poslat jen jedno a radši ho nechají u doma, než aby se nakazilo a případně pak nakazilo lidi doma.

Právě proto je systém založený na tom, že je dobrovolný. Jsou určité skupiny rodin, které buď mají problém s domácím vzděláváním, nejsou tam socioekonomické podmínky, nebo je tam ekonomický motiv a těm nabízíme podanou ruku. Nemáme ambici, že se vrátí 100 procent dětí. Ostatně sami říkáme, že rizikové skupiny mají zůstat mimo vzdělávací proces. Je to na rozhodnutí těch rodin.

Ministr školství Robert Plaga o tom, jak bude probíhat výuka na 1. stupni ZŠ po otevření škol

Video: Novinky

Když se rodič vrátí do práce, znamená to, že ztrácí nárok na ošetřovné, pokud dítě pošle do školy?

Tohle je otázka na ministerstvo práce a sociálních věcí. Z mého pohledu, kdy mám dítě, které chodí do školy, tak nemám nárok na ošetřovné.

V případě, že by nálož na učitele 1. stupně byla velká, předpokládáme, že vypomůže asistent pedagoga

Není to jen snaha státu, aby ošetřovné nemusel vyplácet a ve škole bylo víc dětí.

Kdyby to měla být snaha státu ušetřit na ošetřovném, tak bych poslal všechny děti zpátky do školy. Z mého pohledu je to podaná ruka rodinám, a proto je tam ta dobrovolnost. Kdo potřebuje nebo doma nezvládá, tak může dát dítě do školy. Rozhodně nad tím nehledejte ekonomickou úsporu.

Kdo je zmíněnou rizikovou skupinou. Chápu to tak, že učitel na 65 let by se do školy vracet neměl, nebo to má dokonce zakázáno.

Kritéria, která stanovuje zdravotnictví, hovoří o tom, že věk není tím hlavním hlediskem, že ty rizikové skupiny budou vydefinovány jak kombinací věku, ale především jsou tam věci typu vysokého tlaku, cukrovky apod. a ti rozhodně do procesu zpátky nemohou.

Platí to i u dětí?

Toto platí pro žáky, studenty i pedagogické a nepedagogické pracovníky, a dokonce to platí i pro rodinné příslušníky. Tzn., že pokud má někdo rizikový faktor v rodině, tak by dítě do školy nemělo.

Učitelé, kteří budou učit studenty ve školách, budou pak učit online i ty, kteří se rozhodnou zůstat doma? Budou učit dvakrát? Nebo jak to bude probíhat?

Bavíme se o tom, že koncept školní skupiny je více konceptem, než že by to byla plnohodnotná třída. Není to tak, že by učitel dopoledne odučil 15 žáků a odpoledne online dalších patnáct. Spíš se bavíme o tom, že je to koncept školní družiny, proto je to také na celou dobu. Pokud máme učitele, který má více vzdálené výuky, tak předpokládáme zapojení asistentů pedagoga ve školní skupině a v odpoledních hodinách vychovatelů. To znamená, že by nedělal učitel oboje.

Pokud se maturant neučil, tak je to skutečně jeho problém. Rozhodnutí o svaťáku je o rozhodnutí ředitele školy

Budou dva učitelé na jednu třídu? Jeden je bude učit doma online a druhý v té škole?

Zkušenost ze škol je různá. Jsou některé první stupně, kde jsou přípravy a úkoly zadávány na mail, a tam si dokážu představit, že učitel zároveň vede i tu dopolední část a vlastně úkoly, které zadal, tak řeší na místě.

To se z toho ti učitelé zblázní.

Proto jsem říkal, že v případě, že by ta nálož na učitele byla velká, předpokládáme, že vypomůže třeba asistent toho pedagoga.

Zdvojnásobí to práci učitelů?

Ne.

Jak je to se známkováním studentů. Hodně často hovoříte o tom, že nemusí učitelé lpět na známkách a mělo by se upřednostňovat osobní hodnocení. Nicméně někteří učitelé se dnes dost nadřou a studenti sami podle nich známky chtějí. Jak se bude hodnocení z domova počítat?

Co se týká hodnocení, tak já jsem rád, že učitelé ani žáci nemají prázdniny a řada z nich vynakládá ještě enormně větší úsilí. Co se týká hodnocení, tak to není tak, že bychom řekli, ať nedávají známky a hodnotí jen formativně, ale naší snahou je umožnit flexibilní hodnocení ve školách. Byli bychom rádi, aby studenti dostali za dobu, co jsou doma, zpětnou vazbu, protože hodnotit je tak, že je doznámkuji poté, co se vrátí do tříd, je to problematické. Zároveň chceme vyhláškou vypnout školní řády, protože dnes je striktně schválený školní řád a ten nepočítal s dobou, že se bude vzdělávat vzdáleně.

Rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou

Foto: Novinky

Znamená to, že když budu učitel a do 25. května jsem rozdal známky, tak je budu normálně počítat a normálně je započítám do klasifikace?

Systém ve školách není jednotný a nebyl ani před krizí. Jsou školy, které hrnuly úkoly podle vzdělávacího programu a ty mohou mít neznámkováno. Z mého pohledu bychom se měli soustředit na klíčové kompetence a my jen rozvolníme ruce ředitelům.

Když ty známky budu mít, tak znamená, že je hodím do koše, nebo je mohu použít?

Ne, je tam flexibilita, Je to rozhodnutí dané školy. Chceme školám umožnit, aby se tím, co mají ve školním řádu, řídit nemuseli a mohli hodnotit formativně. Pokud jsou školy, kde standardně jely online výuky a jely testy, tak to mohou odklasifikovat. Ale chceme, aby škola měla co největší volnost v hodnocení s ohledem na to, jaká byla situace v té konkrétní třídě. Není to MŠMT, které dohlédne do každé rodiny. Musí to být ten učitel, který zohlední to, jestli měl 30 dětí s počítačem nebo tam měl 15 dětí, které neměly přístup k technice a úkoly dostávaly jednou týdně.

Ještě prosím shrňme závěrečné hodnocení. Kdo dostane vysvědčení, kdy si pro něj mohou děti přijít a kdo ho třeba nedostane nebo z čeho bude vypočítáváno.

Počítáme s tím, že všichni žáci dostanou závěrečné vysvědčení, a jak říkám, hodnocení nemusí být formou známek, tam, kde je to vhodnější, tak je dobré dát zpětnou vazbu. Jaká bude technika předání vysvědčení, jestli bude zasláno nebo rozdáno, je věštění z křišťálové koule.

Takže vysvědčení dostanou všichni, jen na něm každý bude mít napsáno něco jiného.

Ano.

Když se posuneme dál. Tak druhý stupeň do školy nepůjde vůbec.

Tam je naplánováno vzdálené vzdělávání do 30. června s tím, že bychom byli rádi, aby se na bázi dobrovolnosti v průběhu měsíce června potkali třeba na konzultace v menších skupinách.

Proč by se ta měli třeba na 14 dnů vracet?

Říkám, že je to na bázi dobrovolnosti, protože častokrát tak, jak vám někdo říká, že do školy nechce, tak jsou i ti, kteří by chtěli své poznatky probrat. Nikdo to ale nedostane přikázáno. Pokud se nám do 20. června podaří dostat tyto děti do školy, tak si můžeme gratulovat, že jsme epidemii zvládli.

A není to spíš snaha epidemiologů promořit nějakou další věkovou skupinu a zkusit to?

Ten, kdo se spíš snažil, aby měl druhý stupeň nějakou možnost kontaktu a navrhoval, jestli není vhodné, aby se třeba žáci 7. a 9 tříd, které mají jednotné přijímačky, potkávali už v průběhu května, tak jsme byli my a epidemiologové byli ti, kteří to odsouvali do června. Nehledejte za tím konspirační teorii, efekt, který to má mít, je vzdělávací nikoli promořovací.

Přejděme ještě ke středním školám. Je to tedy tak, že do školy půjdou maturanti a ostatní ročníky do školy nemusí.

Ano, je to tak. Je to úplně stejný systém. Jde především o přípravu maturantů nebo těch, kteří se připravují na závěrečné zkoušky nebo absolutorium na VOŠ. Na druhou stranu příprava na maturitu probíhá i přes svaťák, takže to není tak, že by se všichni museli vrátit do školy, ale je to zase o kombinaci vzdáleného učení a konzultacích. Chápeme, že situace v rodinách je složitá, ne všude jsou stejné podmínky. Jde o to, aby byla možnost podívat se na maturitní předměty. Nečekáme, že se nám děti vrátí do tělocviku. Řada ředitelů nám reagovala s tím, že ok, že si jsou s tím schopni poradit a připraví specifický rozvrh, který bude po menších skupinkách a bude zaměřený na rychlé osvěžení.

Termín návratu maturantů do škol je 11. května. Do té doby by možná stálo zato jim říct, že svaťák mají teď. Řada z nich totiž nevěděla, co bude, nastoupila do práce nebo na brigády a šla pomáhat třeba do nemocnic. Nevěděli, co bude, a chvíli to vypadalo, že se jim vysvědčení bude počítat z posledních tří vysvědčení.

Předpokládám, že s výjimkou těch specifických skupin, které pomáhají třeba ve zdravotnictví, měli normální vzdálenou výuku. Pokud se někdo neučil, tak je to skutečně jeho problém.

Bude teda nějaký svaťák? Je tam na něj prostor?

Rozhodnutí o svaťáku je o rozhodnutí ředitele školy. Nedá se tedy říct, že bude plošné.

Jak to bude s přijímacím řízením. Máte to v kolonce až na červen a zatím je to dost nejasné.

U vysokých škol změna zákona umožňuje, aby velmi flexibilně mohly realizovat přijímací řízení, pokud to dokážou po těch malých skupinkách. Počítat s plošnou formou a 500 lidí v posluchárně asi nemůžeme. Co se týká jednotné přijímací zkoušky na střední školy, tam je významné epidemiologické riziko, protože se bavíme, že desetitisíce dětí vyrazí na střední školy dělat přijímačky. O konkrétních parametrech, jak by to mělo probíhat, abychom co nejvíce eliminovali riziko, budeme opět informovat manuálem do konce dubna.

Takže to ještě nevíte.

Ne, v tuto chvíli nejsou jak u mateřských škol, tak u jednotných přijímacích zkoušek ze strany zdravotnictví jednotné parametry, takže vám neřeknu po kolika dětech apod.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků