Hlavní obsah

Česko bude muset řešit negramotnost, 50 tisíc lidí nemá ani základní školu

S problémem negramotnosti se zřejmě bude brzy potýkat i Česká republika. Podle údajů Českého statistického úřadu totiž v naší republice spadá 50 tisíc lidí do kolonky „bez vzdělání“. Nemá ukončenu povinnou základní školní docházku, často ani její první stupeň. Počet těchto lidí přitom roste – v roce 1961 jich bylo o dvacet tři tisíce méně.

Česko bude muset řešit negramotnost, 50 tisíc lidí nemá ani základní školu

Nízké vzdělání je přitom v současnosti největší překážkou pro získání práce a hlavním předpokladem chudoby a sociálního vyloučení. K tomu, že lidé nemají základní vzdělání, dochází například kvůli jejich sníženému intelektu, ale i ze sociálních a rodinných důvodů, kdy děti nemají v rodinách podmínky, aby školu dokončily.

„K těmto lidem je třeba přidat další tisíce těch, kteří sice absolvovali celou devítiletku či praktickou školu, a tedy formálně základní vzdělání splňují, mají však problémy s praktickým čtením a psaním,“ připomínají experti.
Zmínění lidé trpí tzv. funkční negramotností. Umějí přečíst text, zvládají základní počítání.

Mohou mít ale například potíže s vyplňováním dotazníku při hledání práce, a obtížně chápou psané instrukce. Špatně zvládají mobilní telefon, i základní funkce počítače.

Poukázka do chudoby

„Podle zákoníku práce může být v ČR zaměstnán pouze člověk, který dosáhl patnácti let a má dokončeno základní vzdělání. Ten, kdo nemá ukončenou povinnou školní docházku, se nemůže stát uchazečem o zaměstnání. Tyto osoby Úřad práce ČR směruje na resort školství k vyřešení problému s neukončenou školní docházkou,“ řekl Právu Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Ti, kdo nemají ukončené základní vzdělání, si je však mohou formou kurzu dodělat.

„Nabídka možností k tomu je v současné době velmi široká a dostupná,“ ujišťuje Patrik Kubas z odboru vnějších vztahů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

MPSV zase podporuje terénní programy doučování prospěchově slabších žáků základních a středních škol i poskytování tzv. sociální rehabilitace, která je určena jednotlivcům i rodinám, jež jsou ve špatné sociální situaci a potřebují pomoc. Ztratili například zaměstnání, jsou předluženi a ohroženi ztrátou bydlení.

V rámci sociální rehabilitace může probíhat nácvik činností vedoucích k sociálnímu začlenění a další výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Vše se řídí individuálními potřebami a cíli klientů sociálních služeb.
Lidem s tzv. funkční negramotností, kteří sice školu absolvovali, ale mají problémy se čtením a psaním, jsou zase při návštěvě úřadů a institucí povinni úředníci vyjít vstříc a všechny písemnosti jim hlasitě přečíst.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků