Text návrhu v pondělí vláda poskytla ČTK a rovněž lidovcům, jejichž šéf Jan Kasal týž den v České televizi řekl, že na základě studia návrhu se vedení KDU-ČSL v úterý rozhodne, jaký postoj zaujme.

Jednotná sazba daně z příjmu

Vláda v návrhu programového prohlášení navrhuje zavedení jednotné sazby daně z příjmu u fyzických i právnických osob. Usiluje také o zvýhodnění rodin s dětmi a skupin obyvatel s nízkými příjmy a zváží možnost ročních daňových prázdnin pro živnostníky.

Pro malé a střední podniky s obratem do 15 miliónů korun kabinet navrhne možnost zrychleného odepisování. Programové prohlášení Topolánkovy vlády vychází z původní dohody ODS, lidovců a zelených.

Základní potraviny v nižší sazbě DPH

Vláda navrhne jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve stejné výši jako u daní z příjmu. Z této jednotné sazby budou ale vyňaty například pekárenské výrobky, obiloviny, chléb, pšeničná mouka, rýže, maso, ryby nebo vejce.

Dále vláda připraví nutné legislativní návrhy, aby od 1. ledna 2008 mohla být v souladu s požadavky EU a závazkem ČR zavedena ekologická daň na energie. Sazby této daně nebudou nižší než sazby stanovené EU.

Vláda chce rovněž připravit návrh reformy veřejných financí. Jejími hlavními cíli bude snížení nezaměstnanosti, podpora podnikání a hospodářského růstu v dlouhodobé perspektivě, stabilizace veřejných financí a postupné snižování deficitu veřejných rozpočtů tak, aby v dlouhodobém výhledu bylo možné připravit vyrovnaný státní rozpočet.

Vláda nebude prosazovat výstavbu nových jaderných bloků

Cílem vlády je i podpora malého a středního podnikání, které je zdrojem pracovních míst zejména na venkově. Prioritou vlády je také vytvoření prostředí pro využívání alternativních paliv v dopravě, respektive snižování závislosti dopravy na ropě.

"Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí a nebudeme prosazovat výstavbu nových jaderných bloků," uvádí vláda v návrhu svého prohlášení. Zde jde o ústupek zeleným, plynoucí již z trojkoaliční dohody.