Podle Ratha je Julínek členem vlády, která až do případného získání důvěry ve Sněmovně nemá žádný mandát dělat cokoliv nad rámec běžných provozních záležitostí.

"Pokud byste svůj mandát ministra bez důvěry přestoupil, pak porušíte Ústavu ČR, což by vás jednoznačně diskvalifikovalo pro jakoukoliv další politickou činnost," píše se v dopise. Dále Rath uvádí, že Julínek nedisponuje žádnými zkušenými odborníky. Měl byste se pokusit alespoň využít těch, co mají dlouholeté zkušenosti a osvědčili se," nabádá Rath svého nástupce Julínka.

Odcházející ministr zopakoval na Julínkovu adresu svou kritiku týkající se jeho údajných kontaktů s výrobci léčiv. Senátor je podle Ratha kvůli financování svého občanského sdružení Reforma zdravotnictví "podezřelý z přijímání úplatků od farmaceutických společností".  

Rath pochválil vlastní působení v úřadu i práci spolupracovníků a vyzval Julínka, aby "vědomě nic nekazil". Julínek naopak Rathovo působení označuje nezodpovědným experimentováním.